MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  961109s1983  ch f     000 0 chi d 
020  |c(精裝) 
040  AS|cAS|dET|dFSN 
041 0 chi 
245 00 中國名著精華全集 /|c李敖主編 
250  初版 
260  台北市 :|b遠流出版公司,|c1983[民72] 
300  33冊 :|b圖版 ;|c22公分 
505 0 內容: 第1-3冊,目錄學--第4冊,目錄學--百科全書--叢書--方法學
    --第5-6冊,方法學--思想史--第7-16冊,哲學派別--第17冊,論理學
    --倫理學--孔教--第18冊,佛教--道教--第19冊,神話--迷信--
    政治學--第20-21冊,政治學--第22冊,軍事學--法律學--第23冊,
    法律學--行政學--第24冊,教育學--社會學--禮俗--經濟學--
    文字學--音韻學--第25冊,文法學--數學--天文學--物理學--
    植物學--第26冊,動物學--考古學--生理學--醫學--工程學--工藝-
    -第27冊,工藝--農學--美術--音樂--遊藝--文集--第28-29冊,文集
    --詩集--第30冊,詩集--文學評論--書牘--日記--第31冊,戲劇--
    小說--第32冊,歷史--史論--第33冊,史論--傳記--地理--遊記 
650 7 漢學|z中國|x叢書|2csht 
700 1 李敖|d(1935-)|e主編 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  030.86 4058  v.1    在架上    30520010259043
 民族所圖書館  030.86 4058  v.2    在架上    30520010259050
 民族所圖書館  030.86 4058  v.3    在架上    30520010259068
 民族所圖書館  030.86 4058  v.4    在架上    30520010259076
 民族所圖書館  030.86 4058  v.5    在架上    30520010259084
 民族所圖書館  030.86 4058  v.6    在架上    30520010259092
 民族所圖書館  030.86 4058  v.7    在架上    30520010259100
 民族所圖書館  030.86 4058  v.8    在架上    30520010259118
 民族所圖書館  030.86 4058  v.9    在架上    30520010259126
 民族所圖書館  030.86 4058  v.10    在架上    30520010259134