MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  070111s2007  ch a   b  001 0 chi d 
020  9789571446547 
040  AS|cAS|dCLP|dFSN 
041 0 chi 
100 1 王世宗|e著 
245 10 歷史與圖像 :|b文明發展軌跡的尋思 /|c王世宗著 
246 10 文明發展軌跡的尋思 
250  初版 
260  臺北市 :|b三民書局,|c2007[民96] 
300  [5], 562面 :|b圖 ;|c24公分 
350  NT$600|b(平裝) 
504  含參考書目及索引 
650 7 世界史|2csht 
650 7 文化史|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  711 8452    在架上    30580002355092
 傅斯年圖書館中文圖書區  911 0334    在架上    30530105042568
 近史所郭廷以圖書館  913 033.1    在架上    30550112128705