Record:   Prev Next
作者 李錦全 (1926-) 著
書名 李锦全自选集 / 李锦全著
出版項 广州 : 广东人民出版社, 2007[民96]
國際標準書號 9787218054711
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 848 1617    在架上    30530105120034
 文哲所  120.7 8476:2-3    在架上    30580002514607
 近史所郭廷以圖書館  120.7 161.3    在架上    30550112258890
版本 第1版
說明 [21], 403面, 圖版[1]面 ; 23公分
人民幣54.00元 (平裝)
系列 岭南社科名家文丛
附註 拼音題名: Li Jin Quan zi xuan ji
主題 李錦全 (1926-) -- 作品集 csht
Alt Title Li Jin Quan zi xuan ji
Record:   Prev Next