Record:   Prev Next
作者 侯甬堅 主編
書名 长安史学 / 侯甬坚主编
出版項 北京 : 中國社会科学出版社, 2007[民96]-
國際標準書號 9787500461593 (v.1)
9787500461852 (v.2)
9787500461876 (v.3)
9787500462217 (v.4)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  671.59/101.2 8954  v.1    在架上    30580002392103
 文哲所  671.59/101.2 8954  v.2    在架上    30580002392129
 文哲所  671.59/101.2 8954  v.3    在架上    30580002392137
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 928.11 3043  v.1    在架上    30530105120349
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 928.11 3043  v.2    在架上    30530105120356
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 928.11 3043  v.3    在架上    30530105120364
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 928.11 3043  v.4:1    在架上    30530105244271
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 928.11 3043  v.4:2    在架上    30530105244263
 人社中心  671.59/101.2 2717  v.1    在架上    30560300917512
 人社中心  671.59/101.2 2717  v.2    在架上    30560300917520

03-29-2018 已為 傅斯年圖書館 訂購 1 本.
版本 第1版
說明 冊 : 圖, 表 ; 24公分
(平裝)
附註 拼音題名: Changan Shixue
館藏: 第1-4輯. FSN
館藏: 第1-4輯. MH
主題 長安 -- 歷史地理 csht
Alt Title Changan Shixue
Record:   Prev Next