Record:   Prev Next
書名 传统文化研究 / 苏州市传统文化研究会编
出版項 苏州市 : 古吴轩出版社, 1992-
國際標準書號 7805740461 (v.1)
7805741018 (v.2)
7805741433 (v.3)
7805742006 (v.4)
7805742537 (v.5)
7805742845 (v.6)
7805744637 (v.7)
7805668302 (v.8)
7805669686 (v.9)
7805669589 (v.10)
7806870288 (v.11)
7800804798 (v.12)
7800805573 (v.13)
9787800805578 (v.13)
9787800806452 (v.14)
9787800808043 (v.15)
9787800809521 (v.16)
9787802560826 (v.17)
9787802560413 (v.18)
9787802562943 (v.19)
9787802563865 (v.20)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  541.262 4302  v.1    在架上    30560300477376
 民族所圖書館  C 630.7 4302  v.1    在架上    30520010587534
 文哲所  541.262 8844  v.1    在架上    30580000294038
 文哲所  541.262 8844  v.13    在架上    30580002356314
 文哲所  541.262 8844  v.14    在架上    30580002456668
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.07 9402  v.1    在架上    30530000352757
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.07 9402  v.2    在架上    30530104983747
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.07 9402  v.3    在架上    30530104983739
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.07 9402  v.4    在架上    30530104983721
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.07 9402  v.5    在架上    30530104983713

09-17-2014 已為 傅斯年圖書館 訂購 1 本.
版本 第1版
說明 冊 ; 19公分
(平裝)
附註 第8-11辑由白山出版社出版,第12辑起由群言出版社出版
拼音題名: Chuantong Wenhua Yanjiu
館藏: 第1輯. ET
馆藏: 辑1. ISSP
館藏: 第1,13-14輯. CLP
馆藏: 第1-20辑. FSN
主題 中國 -- 文化 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 蘇州市傳統文化研究會 編
Alt Title Chuantong Wenhua Yanjiu
Record:   Prev Next