Record:   Prev Next
書名 人文叢刊 / 北京外国语大学囯际交流学院编
出版項 北京 : 学苑出版社, 2005[民94]-
國際標準書號 7800603989 (v.1)
9787507728682 (v.2)
9787507730890 (v.3)
9787507733761 (v.4)
9787507736588 (v.5)
9787507739169 (v.6)
9787507745535 (v.8)
9787507748642 (v.9)
9787507751017 (v.10)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  802.07 8625  v.1    在架上    30580002274608
 文哲所  802.07 8625  v.2    在架上    30580002541220
 文哲所  802.07 8625  v.5    在架上    30580002798473
 文哲所  802.07 8625  v.6    在架上    30580002938350
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 420.7 0521.1  v.1    在架上    30530105053425
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 420.7 0521.1  v.2    在架上    30530105193130
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 420.7 0521.1  v.3    在架上    30530105560932
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 420.7 0521.1  v.4    在架上    30530105771505
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 420.7 0521.1  v.6    在架上    30530111073102
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 420.7 0521.1  v.8    在架上    30530111066809

11-23-2016 已為 傅斯年圖書館 訂購 1 本.
版本 第1版
說明 冊 ; 25公分
(平裝)
附註 第10輯编者为北京外国语大学语言文学学院编
館藏: 第1-4,6,8-10輯. FSN
館藏: 第1-2,5-6輯. CLP
主題 中國語言 -- 論文,講詞等 csht
中國文學 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 北京外國語大學國際交流學院 編
北京外國語大學語言文學學院 編
Record:   Prev Next