Record:   Prev Next
作者 砂山稔 (1947-) 著
書名 赤壁と碧城 : 唐宋の文人と道教 / 砂山稔著
出版項 東京都 : 汲古書院, 2016
國際標準書號 9784762965807 (精裝) : ¥13000
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館日文圖書區  J 239.2 3156    在架上    30530111126520
說明 6, 466, 37面 ; 22公分
附註 英文題名: Chʿih pi and Pi chʿeng : the Taoism and literati of Tʿang and Sung
含索引
主題 道教 -- 歷史 csht
中國 -- 歷史 -- 唐宋(618-1279) csht
Alt Title 唐宋の文人と道教
Chʿih pi and Pi chʿeng : the Taoism and literati of Tʿang and Sung
Record:   Prev Next