Record:   Prev Next
書名 当代中囯的职工工资福利和社会保险 / 当代中囯丛书编辑部编辑
出版項 北京市 : 中囯社会科学出版社, 1987[民76]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  336.8 567    在架上    30550111284236
版本 第1版
說明 [23], 458面 : 圖, 表, 圖版 ; 21公分
人民幣10.20元 (精裝)
系列 当代中囯丛书
附註 拼音题名: Dang dai zhong guo de zhi gong gong zi fu li he she hui bao zian
含人名索引
附录: 1.统计图表;2.职工工资福利和社会保险大事记(一九四九年十月-一九八五年)
Alt Author 當代中國叢書編輯部 編輯
Alt Title Dang dai zhong guo de zhi gong gong zi fu li he she hui bao zian
Record:   Prev Next