Record:   Prev Next
書名 中囯百年历史名碑 / 林声主编
出版項 沈阳市 : 辽宁教育出版社, 1999[民88]
國際標準書號 7538256148
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  994.522 225    在架上    30550111606685
 傅斯年圖書館大陸巨冊書  SX 994.522 2254    在架上    30530104394531
 文哲所  794.5 875    在架上    30580001585665
版本 第1版
說明 [16], 621面 : 部分彩色图版 ; 30公分
人民幣260.00元 (精裝)
附註 拼音题名: zhong guo bai nian li shi ming bei
主題 碑碣 -- 中國 csht
Alt Author 林聲 主編
Alt Title zhong guo bai nian li shi ming bei
Record:   Prev Next