Record:   Prev Next
書名 罗素谈中囯 / 沈益洪編
出版項 杭州 : 浙江文艺出版社, 2001[民90]
國際標準書號 7533913655
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  077 909.1    在架上    30550111645261
 文哲所  144.71 8432    在架上    30580001563936
版本 第1版
說明 [9], 432面 ; 21公分
人民幣20.00元 (平裝)
系列 世纪回声
附註 拼音题名: Luosu tan zhongguo
主題 羅素 (Russell, Bertrand, 1872-1970) -- 學術思想 -- 哲學 -- 論文,講詞等 csht
Alt Author 沈益洪 編
Alt Title Luosu tan zhongguo
Record:   Prev Next