Record:   Prev Next
書名 文汇讲演录 / 吴振标, ,吴芝麟, 王捷南主编
出版項 上海市 : 文汇出版社, 2003[民82]
國際標準書號 7806763252 (v.1)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  077.2 130  v.1    在架上    30550111774152
版本 第1版
說明 [7], 340面 ; 21公分
人民幣17.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Wen hui jing yan lu
馆藏: 第1辑. MH
Alt Author 吳振標 主編
吳芝麟 主編
王捷南 主編
Alt Title Wen hui jing yan lu
Record:   Prev Next