Record:   Prev Next
書名 近代中囯企业 : 制度和发展 / 沈祖炜主编
出版項 上海 : 上海社会科学院出版社, 1999[民88]
國際標準書號 7806186344
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  691.2 128    在架上    30550111808463
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 553.6 3439 1999    在架上    30910010584989
版本 第1版
說明 [9], 489面 : 表 ; 21公分
人民幣24.00元 (平裝)
系列 社科研究文丛
附註 拼音題名: Jindai zhongguo qiye : zhidu he fazhan
主題 企業 -- 中國 csht
Alt Author 沈祖煒 (1949-) 主編
Alt Title Jin dai zhong guo qi ye : zhi du he fa zhan
Record:   Prev Next