MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  930524s1987  cc a     000 0 chi d 
020  7107100858 
040  AS|cAS|dISSP|dMH 
041 0 chi 
245 00 中囯高等教育結构研究 /|c郝克明等編 
246 33 Zhong guo gao deng jiao yu jie gou yan jiu 
250  第1版 
260  [出版地不詳] :|b人民教育出版社,|c1987[民76] 
300  [5],461面 :|b图 :|c21公分 
350  人民幣3.05元|b(平裝)|a人民幣4.75元|b(精裝) 
500  拼音题名: Zhongguo Gaodeng Jiaoyu Jiegou Yanjiu 
650 7 高等教育|z中國|2csht 
700 1 郝克明|e編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  525.092 4746    在架上    30560300459499
 近史所郭廷以圖書館  376.7 369    在架上    30550111883888