Record:   Prev Next
書名 中囯高等教育結构研究 / 郝克明等編
出版項 [出版地不詳] : 人民教育出版社, 1987[民76]
國際標準書號 7107100858
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  525.092 4746    在架上    30560300459499
 近史所郭廷以圖書館  376.7 369    在架上    30550111883888
版本 第1版
說明 [5],461面 : 图 : 21公分
人民幣3.05元 (平裝) 人民幣4.75元 (精裝)
附註 拼音题名: Zhongguo Gaodeng Jiaoyu Jiegou Yanjiu
主題 高等教育 -- 中國 csht
Alt Author 郝克明 編
Alt Title Zhong guo gao deng jiao yu jie gou yan jiu
Record:   Prev Next