Record:   Prev Next
作者 姚薇元 著
書名 鸦片战争研究 / 姚薇元, 萧致治等著
出版項 武昌 : 武汉大学出版社, 1987[民76]
國際標準書號 7307000172
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  922.765 321-2    在架上    30550112041767
版本 第1版
說明 [6], 437面 ; 19公分
人民幣2.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Yapianzhanzheng yanjiu
主題 鴉片戰爭(1840-1842) csht
Alt Author 蕭致治 (1929-) 著
Alt Title Ya pian zhan zheng yan jiu
Record:   Prev Next