MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  900713s1987  cc c     000 0 chi d 
020  7217000335 
040  AS|cAS 
041 0 chi 
245 00 近世中國十大社會新聞 /|c史鵬等編 
250  第一版 
260 0 長沙市 :|b湖南人民,|c1987[民76] 
300  8,613面 :|b像 ;|c19公分 
350  人民幣3.75元|b(平裝) 
700 10 史鵬|e編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  898 5072    在架上    30560300274658
 近史所郭廷以圖書館  035.092 061    在架上    30550112041700
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 857.85 5077 1987    在架上    30910010818577