Record:   Prev Next
書名 廣元市國土志 / 马洪碧主编 ; 四川省广元市囯土局编
出版項 [广元市] : 四川省广元市囯土局, 1998[民87]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  927.279 519-365    在架上    30550112091952
說明 [10], 358面, 摺彩地图[2]叶, 彩图版[8]面 : 图, 表 ; 27公分
(精裝)
附註 拼音题名: Guang yuan shi guo tu zhi
主題 廣元市(四川省) -- 方志 csht
Alt Author 馬洪碧 主編
四穿省廣元市 國土局 編
Alt Title Guang yuan shi guo tu zhi
Record:   Prev Next