MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  961011s1971  ch      100 0 chi d 
020  |q(平裝) 
040  AS|bchi|cAS|dEAS 
041 0 chi 
245 00 中華民國出席聯合國大會第...屆常會代表團報告書 /
    |c外交部國際組織司編印 
246 10 中華民國出席聯合國大會常會代表團報告書 
260  [臺北市] :|b編者,|c民60[1971]- 
300   冊 ;|c27公分 
500  題名取自封面 
500  含附錄 
590  館藏: 第6-26屆.|5MH 
590  館藏: 第25-26屆.|5EAS 
590  館藏: 第12-15,18,20-25屆.|5HS(TH) 
610 27 聯合國|x會議|2csht 
710 2 外交部|b國際組織司|e編 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 歐美所九一七淹水  578.822 2300  60    已報銷    30500700196705
 歐美所九一七淹水  578.822 2300  61    已報銷    30500700200028
 人文社會聯圖  578.14 2006  1958    在架上    30600010313782
 人文社會聯圖  578.14 2006  1959    在架上    30600010313790
 人文社會聯圖  578.14 2006  1960    在架上    30600010313808
 人文社會聯圖  578.14 2006  1961    在架上    30600010313816
 人文社會聯圖  578.14 2006  1964    在架上    30600010313824
 人文社會聯圖  578.14 2006  1966    在架上    30600010313832
 人文社會聯圖  578.14 2006  1967    在架上    30600010313840
 人文社會聯圖  578.14 2006  1969    在架上    30600010313857