MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  070807s2007  cc      000 0 chi d 
020  7801806077 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 chi 
100 1 武俊平|e編著 
245 10 思想者的思想 /|c武俊平编著 
246 33 Sixiangzhe de sixiang 
250  第1版 
260  北京市 :|b經濟日報出版社,|c2007[民96] 
300  8, 268面 ;|c24公分 
350  人民幣28.00元|b(平裝) 
500  拼音题名: Sixiangzhe de sixiang 
650 7 人生哲學|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  191 206    在架上    30550112173974