Record:   Prev Next
書名 民族高校学生思想品德修养教程 / 韦思顼主编 ; 雷召海等副主编
出版項 武昌 : 武汉大学出版社, 1991
國際標準書號 7307011093 (平裝) : 人民幣3.90元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  005.412 368    在架上    30550112323959
版本 第1版
說明 6, 305面 ; 21公分
附註 拼音題名: Minzu gaoxiaoxuesheng sixiang pinde xiuyang jiaocheng
主題 中國共產黨 -- 教育 csht
Alt Author 韋思頊 主編
雷召海 副主編
Alt Title Min zu gao xiao xue sheng si xiang pin de xiu yang jiao cheng
Record:   Prev Next