Record:   Prev Next
書名 政坛超人登极权朮 / 杨双, 谭英洲主编
出版項 合肥市 : 安徽人民出版社, 1992
國際標準書號 721200748X (平裝) : 人民幣8.30元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  320.91 633-3    在架上    30550112324007
版本 第1版
說明 9, 475面 ; 21公分
附註 拼音題名: Zheng tan chao ren deng ji quan shu
主題 政治 csht
Alt Author 楊雙 主編
譚英洲 主編
Alt Title Zheng tan chao ren deng ji quan shu
Record:   Prev Next