Record:   Prev Next
書名 馬來西亞社团名冊1984 = Directory of Malaysian Societies 1984
出版項 [吉隆坡 : 雪蘭莪註冊社團僱員公會, 1984]
國際標準書號 (平裝)
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館二樓參考書區  R 366.74 443.2  1984    館內使用    30550112370919
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 546.73026 1440 1984    在架上    30910010738353
說明 200面 : 圖, 像 ; 27公分
主題 同鄉會 -- 馬來西亞 -- 名錄 csht
Alt Author 雪蘭莪註冊社團僱員公會 編
Alt Title Directory of Malaysian Societies 1984
Record:   Prev Next