MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  921224s1983  cc a     000 0 chi d 
040  AS|cAS 
245 00 黎族合亩制论文选集 /|c詹慈编 
260  广州 :|b广东省民族研究所,|c1983[民72] 
300  [5], 351面, 摺圖[1]葉 ;|c19公分 
350  |b(平裝) 
500  附錄: 瓊崖黎民山區訪問記等5種 
650 7 黎族|x論文,講詞等|2csht 
700 1 詹慈|e編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 536.2815 2780 1983    在架上    30520010946409
 近史所郭廷以圖書館  396.928204 633    在架上    30550112370711