Record:   Prev Next
書名 经典中囯红歌精选 / 孙鹏编
出版項 天津市 : 百花文艺出版社, 2008
國際標準書號 9787530649053 (平裝) : 人民幣53.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  783 395  v.1    在架上    30550112463532
 近史所郭廷以圖書館  783 395  v.2    在架上    30550112463540
版本 第1版
說明 2冊(6, 214, 205面) : 樂譜 ; 24公分
附註 拼音題名: Jing dian zhong guo hong ge jing xuan
館藏: 第2刷(2010). MH
主題 歌曲 -- 中國 -- 作品集 csht
Alt Author 孫鵬 (1976-) 編
Alt Title Jing dian zhong guo hong ge jing xuan
Record:   Prev Next