Record:   Prev Next
書名 中囯共产党执政60年 / 雷厚礼, 武囯辉编
出版項 北京 : 人民出版社, 2011
國際標準書號 9787010094427 (平裝) : 人民幣180.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館(施工中暫停借閱)  005.9 601  v.1    在架上    30550112572084
 近史所郭廷以圖書館(施工中暫停借閱)  005.9 601  v.2    在架上    30550112572092
版本 第1版
說明 2冊(1453面) : 表 ; 24公分
附註 含參考書目
拼音題名: Zhongguo gong chan dang zhi zheng 60 nian
主題 中國共產黨 -- 歷史 csht
Alt Author 雷厚禮 (1952-) 編
武國輝 (1950-) 編
Alt Title Zhongguo gong chan dang zhi zheng 60 nian
Record:   Prev Next