Record:   Prev Next
作者 張友 (1962-) 著
書名 民族地区行政区划改革研究 / 张友著
出版項 北京市 : 民族出版社, 2010
國際標準書號 9787105111770 (平裝) : 人民幣19.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館(施工中暫停借閱)  325.1 448.3    在架上    30550112572142
版本 第1版
說明 [6], 215面 : 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Min zu di qu xing zheng qu hua gai ge yan jiu
含參考書目
主題 地方自治 csht
政治制度 csht
Alt Title Min zu di qu xing zheng qu hua gai ge yan jiu
Record:   Prev Next