Record:   Prev Next
書名 中国共产党深圳历史大事记(1921-2011) / 深圳市史志办公室编
出版項 深圳市 : 深圳报业集团出版社, 2012
國際標準書號 9787807094746 (精裝) : 人民幣88.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  005.9733 619-410.1-2    在架上    30550112736085
版本 第1版
說明 320面 : 圖 ; 26公分
附註 封面題名: 中国共产党深圳历史大事记(1921-2011年)
拼音題名: Zhongguo gong chan dang Shenzhen li shi da shi ji
主題 中國共產黨 -- 深圳市(廣東省) -- 歷史 csht
Alt Author 深圳市史志辦公室 編
Alt Title 中國共產黨深圳歷史大事記(1921-2011年)
Zhongguo gong chan dang Shenzhen li shi da shi ji
Record:   Prev Next