Record:   Prev Next
作者 李丹 著
書名 马克思主义妇女解放理论及其当代价值 / 李丹著
出版項 哈尔滨市 : 黑龍江大學出版社, 2013
國際標準書號 9787811296303 (平裝) : 人民幣36.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  005.12147 161.1    在架上    30550112766686
版本 第1版
說明 2, 240面 ; 23公分
附註 含參考書目
拼音題名: Makesi zhu yi fu nü jie fang li lun ji qi dang dai jia zhi
主題 馬克思主義 csht
婦女 csht
Alt Title Makesi zhu yi fu nü jie fang li lun ji qi dang dai jia zhi
Record:   Prev Next