Record:   Prev Next
書名 東京府教育會雜誌 / 東京府教育会編
出版項 東京 : 不二出版, 2016-2017
國際標準書號 9784835079240 (第1回配本)
9784835079288 (第2回配本)
9784835079325 (第3回配本)
9784835079257 (v.1 ; 精裝)
9784835079264 (v.2 ; 精裝)
9784835079271 (v.3 ; 精裝)
9784835079295 (v.4 ; 精裝)
9784835079301 (v.5 ; 精裝)
9784835079318 (v.6 ; 精裝)
9784835079332 (v.7 ; 精裝)
9784835079349 (v.8 ; 精裝)
9784835079356 (v.9 ; 精裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  JP 370.5 235.1  v.1=no.1(1888)-no.10(1890)    在架上    30550120268519
 近史所郭廷以圖書館  JP 370.5 235.1  v.2=no.11(1890)-no.22(1891)    在架上    30550120268527
 近史所郭廷以圖書館  JP 370.5 235.1  v.3=no.23(1891)-no.32(1892)    在架上    30550120268535
 近史所郭廷以圖書館  JP 370.5 235.1  v.4=no.33(1892)-no.43(1893)    在架上    30550120268543
 近史所郭廷以圖書館  JP 370.5 235.1  v.5=no.46(1893)-no.64(1895)    在架上    30550120268550
 近史所郭廷以圖書館  JP 370.5 235.1  v.6=no.65(1895)-no.76(1896)    在架上    30550120268568
 近史所郭廷以圖書館  JP 370.5 235.1  v.7=no.77(1896)-no.83(1896)    在架上    30550120275209
 近史所郭廷以圖書館  JP 370.5 235.1  v.8=no.84(1896)-no.91(1897)    在架上    30550120275217
 近史所郭廷以圖書館  JP 370.5 235.1  v.9=no.94(1897)-no.102(1898)    在架上    30550120275225
版本 復刻版
說明 9冊 ; 22公分
附註 第1卷,第1号(1888)-第10号(1890)--第2卷,第11号(1890)-第22号(1891)--第3卷,第23号(1891)-第32号(1892)--第4卷,第33号(1892)-第43号(1893)--第5卷,第46号(1893)-第64号(1895)--第6卷,第65号(1895)-第75号(1896)--
據東京府教育會明治23年刊本複製
含「東京府教育会雑誌」解說.総目次.関連年表
主題 教育 -- 期刊 csht
Alt Author 東京府教育会 編
Record:   Prev Next