Record:   Prev Next
書名 Ancient philosophy
出版項 Pittsburgh, PA : [s.n.], c1980-
國際標準期刊編號 0740-2007
book jacket

身份 現刊架13 
館藏地人社中心期刊區
Lib. Has1:1(1980)-40:2(2020)-
最新收到: 秋 2020 v.40 no.2

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心期刊區  v.1 no.1-2 1980    在架上    30560200056221
 人社中心期刊區  v.2 1982    在架上    30560200007752
 人社中心期刊區  v.3-4 no.1-2 1983-1984    在架上    30560200007760
 人社中心期刊區  v.5 no.1-2 1985    在架上    30560200007778
 人社中心期刊區  v.6-7 1986-1987    在架上    30560200007786
 人社中心期刊區  v.8 no.1-2 1988    在架上    30560200007794
 人社中心期刊區  v.9 no.1-2 1989    在架上    30560200007802
 人社中心期刊區  v.10 no.1-2 1990    在架上    30560200007810
 人社中心期刊區  v.11 no.1-2 1991    在架上    30560200007828
 人社中心期刊區  v.12 no.1-2 1992    在架上    30560200007836

說明 v. ; 23 cm
Semiannual
[Vol. 1, no. 1] (fall 1980)-
Lib. Has AAP AU AzU CCC CLSU CSt CU CU-I CU-Riv CU-S CU-SB CaAEU CaBVaU CaMWUC CaNBFU CaOTU CaOWA CaQMU CoFS CoU CtW CtY DGW DeU FU ICarbS ICIU ICU IU InU KMK KyLoU KyU LU MBU MChB MWH MH MdBJ MdU MiEM MiU MnSSC MnU MoSU MoU NBC NBuU NIC NN NNC NNStJ NRU NSyU NcD NcU NcWsW NhD NhU NjP NjR NvU OCU OU PBL PPiD PPiU PSt PU RPB TU TxCM TxDaM TxHR TxU UPB ViBlbV ViU ViW WaU
附註 Philosopher's index 0031-7993
Unif Title Ancient philosophy (Pittsburgh, Pa.)
Alt Title Anc. philos. (Pittsbg. Pa.)
Record:   Prev Next