Record:   Prev Next
書名 通商彙纂 / 外務省通商局編纂
出版項 東京都 : 不二出版, 1988-1997[民77-86]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  731.5 2193  v.1    在架上    30560300662993
 人社中心  731.5 2193  v.2    在架上    30560300173611
 人社中心  731.5 2193  v.3    在架上    30560300173629
 人社中心  731.5 2193  v.4    在架上    30560300173637
 人社中心  731.5 2193  v.5    在架上    30560300173645
 人社中心  731.5 2193  v.6    在架上    30560300173652
 人社中心  731.5 2193  v.7    在架上    30560300173660
 人社中心  731.5 2193  v.8    在架上    30560300173678
 人社中心  731.5 2193  v.9    在架上    30560300173686
 人社中心  731.5 2193  v.10    在架上    30560300173694

版本 復刻版
說明 185冊 : 表 ; 27公分
(精裝)
附註 館藏: 冊1-130. ISSP
內容: 1-6, 通商彙編-- 7-12, 通商報告-- 13, 官報鈔存通商報告-- 14-15,官報通商報告欄再録-- 16, 官報公使館及領事館報告-- 17-130通商彙纂
Alt Author 外務省 通商局 編纂
Record:   Prev Next