MARC 主機 00000cam 2200000 i 4500 
008  900801s1987  ch      010 0 chi d 
040  AS|cAS|dISSP 
245 00 問政四十年 /|c傅必聰, 張漑, 吳伯卿主編 
246 33 陳故監察委員大榕壽丞先生問政四十年 
250  初版 
260  臺北市 :|b[出版者不詳],|c民76[1987] 
300  [10], 454面 ;|c26公分 
350  |b(平裝) 
500  版權頁題名: 陳故監察委員大榕壽丞先生問政四十年 
650 7 監察|z中國|2csht 
700 1 傅必聰|e主編 
700 1 張漑|e主編 
700 1 吳伯卿|e主編 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  782.888 2331    在架上    30560300209928
 人文社會聯圖  573.83 2331 1987    在架上    30610010037554