Record:   Prev Next
書名 人民的好总理 / [江西人民出版社]编
出版項 南昌市 : 江西人民出版社, 1977[民66]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  782.888 3187  v.1    在架上    30560300209951
 人社中心  782.888 3187  v.2    在架上    30560300209969
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  982.886 219-089.1  v.1    在架上    MHC0100546
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  982.886 219-089.1  v.2    在架上    MHC0100547
版本 第1版
說明 2册(12, 764面) : 图版 ; 21公分
人民幣3.20元 (平裝)
Alt Author 江西人民出版社 編
Record:   Prev Next