Record:   Prev Next
作者 張家驥 (1932-) 著
書名 中囯造园论 / 张家骥著
出版項 太原 : 山西人民出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7203041794
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  929.92 1137    在架上    30560300278170
 文哲所  929.1 8763 2003    在架上    30580001924534
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 710 4481    在架上    30530104699889
版本 第2版
說明 [21], 378面 : 圖 ; 27公分
人民幣60.00元 (精裝)
附註 拼音題名: Zhong guo zao yuan lun
主題 造園 csht
Alt Title Zhong guo zao yuan lun
Record:   Prev Next