Record:   Prev Next
作者 周鎮 編著
書名 臺灣鳥圖鑑 / 周鎮編著
出版項 南投縣 : 臺灣省立鳳凰谷鳥園, 民84[1995]-
國際標準書號 9570045248 (v.1)
9570066156 (v.2)
9570082410 (v.3)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 化學所圖書館  388.8 704-1  v. 1(1995)    在架上    30320100057575
 化學所圖書館  388.8 704-1  v. 2(1996)    在架上    30320100060066
 化學所圖書館  388.8 704-1  v. 3(1996)    在架上    30320100061783
 近史所郭廷以圖書館C棟巨冊(洽櫃臺調{u95  L 588.8 219  v.1    在架上    30550111187827
 近史所郭廷以圖書館C棟巨冊(洽櫃臺調{u95  L 588.8 219  v.2    在架上    30550111277974
 近史所郭廷以圖書館C棟巨冊(洽櫃臺調{u95  L 588.8 219  v.3    在架上    30550111356968
 民族所圖書館  388.8 7784  v.1    在架上    30520010633049
 民族所圖書館  388.8 7784  v.2    在架上    30520010674902
 民族所圖書館  388.8 7784  v.3    在架上    30520010698265
 生命科學圖書館  388.833025 865 1995  v.1    在架上    30150100401808

說明 3冊 : 彩圖 ; 31公分
附註 館藏: 第1-3卷. ET
館藏: 第1-3卷. MH
館藏: 第1-3卷. ISSP
館藏: 第1-3卷. EAS
Alt Author 臺灣省立鳳凰谷鳥園
Record:   Prev Next