Record:   Prev Next
作者 谷川道雄 (1925-) 編
書名 中国民眾叛乱史 / 谷川道雄, 森正夫編
出版項 東京都 : 平凡社, 1978-1979[民67-68]
國際標準書號 4582803369 (v.1)
4582803512 (v.2)
458280408X (v.3)
9784582804089 (v.3)
4582804195 (v.4)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館日文圖書區  J 921.4 143-546  v.1    在架上    HPE0004747
 傅斯年圖書館日文圖書區  J 921.4 143-546  v.2    在架上    HPE0004748
 傅斯年圖書館日文圖書區  J 921.4 143-546  v.3    在架上    HPE0004749
 傅斯年圖書館日文圖書區  J 921.4 143-546  v.4    在架上    HPE0004750
 人社中心  546.72 8234  v.1    在架上    30560300492052
 人社中心  546.72 8234  v.2    在架上    30560300492060
 人社中心  546.72 8234  v.3    在架上    30560300492078
 人社中心  546.72 8234  v.4    在架上    30560300492086
 近史所郭廷以圖書館  J 921.4 143  v.1    在架上    30550120063449
 近史所郭廷以圖書館  J 921.4 143  v.2    在架上    30550120063456

文哲所之訂單已取消。
版本 初版
說明 4册 : 圖, 地圖, 表 ; 19公分
(精裝)
系列 東洋文庫 ; 336, 351, 408, 419
附註 附錄: 諸叛亂關係年表
內容: 1,秦-唐--2,宋-明中期--3-4,明末-淸
館藏: 册1為第4刷(1985),册2為第3刷(1982). MH
館藏: 第2-4册,册3為第5刷(1996). CLP
主題 中國 -- 歷史 csht
Alt Author 森正夫 (1935-) 編
Record:   Prev Next