Record:   Prev Next
作者 郭緒印 著
書名 老上海的同乡团体 / 郭绪印著
出版項 上海市 : 文汇出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7806763376
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  546.73 0727    在架上    30560300492193
 文哲所  546.73 8467    在架上    30580001906937
 近史所郭廷以圖書館  366.74 427    在架上    30550111820724
版本 第1版
說明 [21], 954面 : 表 ; 21公分
人民幣45.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Lao shang hai de tong xiang tuan ti
主題 同鄉會 -- 上海市 csht
社會團體 -- 上海 csht
Alt Title Lao shang hai de tong xiang tuan ti
Record:   Prev Next