Record:   Prev Next
作者 厲以寧 (1930-) 著
書名 资本主义的起源 : 比较经济史研究 / 厉以宁著
出版項 北京 : 商务印书馆, 2003[民92]
國際標準書號 7100037271
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  552.097 8344    在架上    30580001888234
 人社中心  552.097 7123    在架上    30560300574511
 近史所郭廷以圖書館  331.5 782    在架上    30550112081326
版本 第1版
說明 [12], 610面 ; 21公分
人民幣29.00元 (平裝)
附註 含索引
拼音题名: Zi ben zhu yi de qi yuan
主題 資本主義 csht
Alt Title Zi ben zhu yi de qi yuan
比較經濟史研究
Record:   Prev Next