Record:   Prev Next
作者 劉明翰 著
書名 外囯历史常识. 中世纪部分 / 刘明翰, 李祖训, 张志宏著
出版項 [北京市] : 中國靑年出版社, 1982[民71]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  601.07 2264    在架上    30560300656342
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 910.2 763    在架上    HPE0018365
版本 北京第1版
說明 8, 540面 : 图 ; 19公分
人民幣1.40元 (平裝)
系列 靑年文库
附註 拼音题名: Wai guo li shi chang shi. zhong shi ji bu fen
Alt Author 李祖訓 著
張志宏 著
Alt Title Wai guo li shi chang shi. zhong shi ji bu fen
Record:   Prev Next