MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  930714s1913  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dMH 
041 0 chi 
245 00 華僑参政權全案 /|c劉士木編輯 
260  上海 :|b上海華僑聯會,|c民2[1913] 
300  12,94,2面 ;|c21公分 
500  附錄: 1.輿論 ; 2.中華民國國會組織選舉法 
700 1 劉士木|e編輯 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  327.25 763    在架上    30550111087217
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 577.2 7244 1913    館內使用    30910010821639
 人社中心特藏室  577.22 7244-2    館內使用    30560300694277