Record:   Prev Next
書名 现代西方政治思想 = Xian dai xi fang zheng zhi si xiang / 徐大同主编 ; 马德普副主编
出版項 北京 : 人民出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7010039720 (平裝) : 人民幣39.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  320.19 404.1-2    在架上    30550111857973
 人社中心  570.9408 2847-1    在架上    30560300703383
版本 第1版
說明 9, 521面 ; 23公分
系列 面向21世纪课程教材
主題 政治學 -- 歐洲 -- 歷史 csht
Alt Author 徐大同 主編
馬德普 副主編
Alt Title Xian dai xi fang zheng zhi si xiang
Record:   Prev Next