Record:   Prev Next
作者 謝俊美 (1942-) 著
書名 政治制度与近代中囯. 增补本 / 谢俊美著
出版項 上海市 : 上海人民出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7208018928 (平裝) : 人民幣28.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  573.17 8296    在架上    30580001644934
 人社中心  573.1 0428    在架上    30560300704092
版本 第2版
說明 [11], 519面 ; 21公分
附註 拼音题名: Zhengzhi zhiduyu jindai zhongguo
附錄: 1840-1928年間中國政治制度演變大事記
參考書目: 面512-515
主題 政治制度 -- 中國 -- 晚清(1840-1911) csht
Alt Title Zhengzhi zhiduyu jindai zhongguo
Record:   Prev Next