Record:   Prev Next
作者 厲以寧 (1930-) 著
書名 经济学的伦理问题 / 厉以宁著
出版項 北京市 : 三联书店, 1995[民84]
國際標準書號 7108007789 (平裝) : 人民幣10.80元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 330.11 7825    在架上    30530000376517
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  330.11 782    在架上    30550111376974
 人社中心  550.16 7123    在架上    30560300799472
版本 第1版
說明 [8], 259面 ; 21公分
附註 拼音题名: Jing ji xue de lun li wen ti
附录: 厉以宁有关经济学伦理问题的著作目录(到1994年9月为止)
主題 經濟學 -- 哲學,原理 csht
Alt Title Jing ji xue de lun li wen ti
Record:   Prev Next