Record:   Prev Next
作者 徐改 (1944-) 著
書名 中囯古代绘画 / 徐改著
出版項 北京市 : 商务印书馆, 1991[民80]
國際標準書號 7100012481
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  944 897    在架上    30580000124813
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.08 0295.7  v.84    在架上    HPE0328183
版本 第1版
說明 [5], 133面, 图版[4]面 : 彩图 ; 19公分
人民幣2.30元 (平裝)
系列 中囯文化史知识丛书 ; 84
附註 拼音题名: Zhongguo gudai huihua
主題 繪畫 -- 中國 csht
Alt Title Zhong guo gu dai hui hua
Record:   Prev Next