MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  970305s1985  cc      000 0 chi d 
040  AS|cAS|dCLP 
100 2 司馬光|d(1019-1086)|e撰 
245 10 資治通鑑選 /|c王仲犖等编注 
250  重排版 
260  北京市 :|b中华书局,|c1985[民74] 
300  [12], 407面 ;|c21公分 
350  人民幣2.20元|b(平裝) 
440 0 中囯史学名著选 
500  附録: 胡三省新注資治通鑑序等6種 
630 07 資治通鑑|x註釋|2csht 
700 1 王仲犖|d(1913-1986)|e編註 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  610.23 8474    在架上    30580000126537