Record:   Prev Next
書名 先秦两汉法家经济思想 / 《先秦两汉法家经济思想》编写组编
出版項 上海 : 上海人民出版社, 1976[民65]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 121.6 104    在架上    HPE0010575
 人社中心  121.6 2413    在架上    30560300399786
 文哲所  121.6 8737    在架上    30580000748470
 傅斯年圖書館紀念室  TWIT 121.6 104    在架上    30530105231187
版本 第1版
說明 [4], 94面 ; 19公分
人民幣0.21元 (平裝)
附註 封面题名: 先秦兩漢法家經濟思想
Alt Author 先秦兩漢法家經濟思想編寫組 編
Alt Title 先秦兩漢法家經濟思想
Record:   Prev Next