Record:   Prev Next
作者 巫永福 (1913-2008) 著
書名 巫永福全集 / 巫永福著 ; 沈萌華主編
巫永福全集. 2003續集
出版項 台北市 : 傳神福音, 1995-2003[民84-92]
國際標準書號 9579478007 (一套)
9579478015 (v.1)
9579478023 (v.2)
9579478031 (v.3)
957947804x (v.4)
9579478058 (v.5)
9579478066 (v.6)
9579478074 (v.7)
9579478082 (v.8)
9579478090 (v.9)
9579478104 (v.10)
9579478112 (v.11)
9579478120 (v.12)
9579478139 (v.13)
9579478147 (v.14)
9579478155 (v.15)
9579478228 (v.16)
9579478236 (v.17)
9579478244 (v.18)
9579478252 (v.19)
9579478317 (v.20)
9579478325 (v.21)
9579478333 (v.22)
9579478341 (v.23)
957947835X (v.24)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.1    在架上    30580000899661
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.2    在架上    30580000899679
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.3    在架上    30580000899687
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.4    在架上    30580000899695
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.5    在架上    30580000899703
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.6    在架上    30580000899711
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.7    在架上    30580000899729
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.8    在架上    30580000899737
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.9    在架上    30580000899745
 文哲所圖書館  848.6 8463  v.10    在架上    30580000899752

版本 初版
說明 24冊 : 圖版 ; 21公分
(平裝)
附註 封面題名第16-19卷為巫永福全集. 續集, 第20-24卷為巫永福全集. 2003續集(榮神實業出版)
內容: v.1,詩卷Ⅰ--v.2,詩卷Ⅱ--v.3,詩卷Ⅲ--v.4,詩卷Ⅳ--v.5,詩卷Ⅴ--v.6,評論卷Ⅰ--v.7,評論卷Ⅱ--v.8,評論卷Ⅲ--v.9,小說卷Ⅰ--v.10,小說卷Ⅱ--v.11,日本小說卷--v.12,日文詩卷--v.13,俳句卷--v.14,短歌卷Ⅰ--v.15,短歌卷Ⅱ--v.16,短句俳句卷--v.17,詩卷Ⅵ--v.18,文集卷--v.19,文學會議卷--v.20,詩卷VII--v.21,台語短句卷--v.22,台語俳句卷--v.23,俳句卷Ⅲ--v.24,文集卷Ⅱ
主題 巫永福 (1913-) -- 作品集 csht
Alt Author 沈萌華 主編
Alt Title 巫永福全集. 續集
Record:   Prev Next