Record:   Prev Next
作者 Lo, Lan (羅蘭, 1919-)
書名 Tựơng s̀âu tình nĥát khúc. Vietnamese
Như m̂ọt khúc nhạc bùôn / Lalan ; b̉an Vîẹt-văn Miêu Kh̉a Khanh
出版項 [Saigon] : Chiêu-Dương, 1973
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  857.63 858-4/ M632    在架上    30580001010375
說明 410 p. ; 19 cm
附註 Translation of: Tựơng s̀âu tình nĥát khúc
主題 Chinese fiction -- Translations into Vietnamese
Alt Author Miêu Kh̉a Khanh tr.
Alt Title tựơng s̀âu tình nĥát khúc
Record:   Prev Next