Record:   Prev Next
作者 張天翼 (1906-1985) 著
書名 张天翼儿童文学作品全集 / 張天翼著
出版項 长沙市 : 湖南少年儿童出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7535811817
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  859 8773  v.1    在架上    30580001042378
 文哲所  859 8773  v.2    在架上    30580001042360
版本 第1版
說明 2冊 : 圖版, 像 ; 21公分
人民幣43.20元 (平裝)
附註 拼音題名: Zhang tian yian yier tong wen xue zuo pin quan ji
主題 張天翼 (1906-1985) -- 作品集 -- 中國兒童文學 csht
中國兒童文學 csht
Alt Title Zhang tian yian yier tong wen xue zuo pin quan ji
Record:   Prev Next