MARC 主機 00000nam 22000002i 4500 
008  950606s1982  ch af     000 0 chi d 
040  AS|cAS|dISSP|dCLP 
041 0 chi 
245 00 中國近代禦外侮文學全集 /|c廣雅出版有限公司編輯部編 
250  初版 
260  臺北市 :|b廣雅出版有限公司,|c民71[1982] 
300  9冊 :|b圖, 圖版 ;|c22公分 
350  |b(精裝) 
505 0 內容: 1-3,鴉片戰爭文學集--4,中法戰爭文學集--5,
    甲午中日戰爭文學集--6-8,庚子事變文學集--9,
    抵制華工禁約文學集 
710 2 廣雅出版有限公司|b編輯部|e編 

館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  815.08 0722  v.1    在架上    30560300225759
 人社中心  815.08 0722  v.2    在架上    30560300225767
 人社中心  815.08 0722  v.3    在架上    30560300225775
 人社中心  815.08 0722  v.4    在架上    30560300225783
 人社中心  815.08 0722  v.5    在架上    30560300225791
 人社中心  815.08 0722  v.6    在架上    30560300225809
 人社中心  815.08 0722  v.7    在架上    30560300225817
 人社中心  815.08 0722  v.8    在架上    30560300225825
 人社中心  815.08 0722  v.9    在架上    30560300225833
 人文社會聯圖  830.08 0722 1982  v.1    在架上    30910013003342